8. Naše balíčky splňují zákonné požadavky dle nařízení EU.

Náš čaj i káva jsou baleny do balíčků ZIP, což jsme vyhodnotili jako skvělou volbu pro našeho zákazníka.

A to kvůli jeho spolehlivosti, bezpečnosti, a také pohodlné obsluze. Balíček, díky opětovně uzavíratelnému ZIPu udrží produkt vždy svěží.

V kombinaci s hliníkovou folií zajišťuje vynikající bariérové ​​vlastnosti proti vlhkosti a kyslíku, proto je ideálním pro zachování čerstvosti a trvanlivosti našich čajů a káv.

Splňuje zákonné požadavky pro styk s potravinami dle nařízení EU:

  • Nařízení EP a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami
  • Nařízení Komise (ES) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami
  • Nařízení Komise (ES) č. 1895/2005, kterým se omezuje použití určitých epoxiderivátů v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami
  • Nařízení Komise (ES) č. 2023/2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami
  • Směrnici 85/572/EWG, kterou se stanoví seznam simulantů používaných při zkoušení migrace komponentů z materiálů určených pro styk s potravinami
  • Směrnici Komise 2004/19/WE o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami

Výrobky splňují limity celkové specifické migrace na úrovní nejvýše 10mg/dm2

Balíčky jsou vyrobeny podle správné výrobní praxe, jak je stanoveno v nařízení komise č. 2023/2006 a správné hygieny praxe.